หัวข้อการสัมมนา

01 

Introduction to Web3 : 
ทำความรู้จัก Web3

Co-Founder & CEO of Alpha Finance

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Web3 Standard & Infrastructure :
เตรียมตัวกับเทคโนโลยี Web3

02 

03 

Web3: ทิศทาง ความท้าทาย และโอกาส

03 

Web3: ทิศทาง ความท้าทาย และโอกาส

Co-Founder & CEO of Alpha Finance

ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Head of Venture Builder, SCB10X

 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

รท.ดร.เจษฎา ศิวรักษ์

กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 3

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 
เวลา 13.00 – 16.30 น.