Computational Thinking and Programming Skill (ม.ปลาย)

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ม.ปลาย มาเข้าร่วมการอบรมวิชาวิทยาการคำนวณและทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Computational Thinking and Programming Skill) ซึ่งคอร์สนี้เป็นคอร์สแรกในหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม 3 คอร์ส สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย โดยคอร์สแรกนี้ออกแบบมาเพื่อให้น้อง ๆ ได้พัฒนาด้านการคิดเชิงตรรกะ เรียนรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม สามารถใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  รวมทั้งฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ซึ่งจะปูพื้นฐานให้น้อง ๆ ต่อยอดการเรียนรู้ในคอร์สระดับกลางและระดับสูงได้ สอนโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ 

 

เมื่อเข้าอบรมครบทุกบทเรียนและผ่านเกณฑ์การอบรม  น้อง ๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก THNIC Academy สามารถใช้สร้าง Portfolio เพื่อยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

 

นอกจากนี้ ถ้าน้องเข้าอบรมผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 3 คอร์ส จะได้ใบประกาศรวม ที่ทาง THNIC Academy จะประสานกับคณะทางด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่ง เพื่อใช้อ้างอิงตอนสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio อีกด้วย

วันและเวลาอบรม

วันที่  3 – 5 มิ.ย., และ 17 – 18 มิ.ย. 2566 รวม 5 วัน 

อบรมเวลา 09.00 – 16.00 น. ของทุกวัน 

คอร์สนี้อบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมมีอาหารกลางวันและขนม เครื่องดื่มช่วงพักเบรคฟรี

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีความสนใจและตั้งใจจริง
  • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
  • สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร

สถานที่อบรม

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy)

ที่ตั้ง: 56/1 ถนนมหาดไทยบำรุง, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 3- 5 มิถุนายน 2566

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร Computational Thinking and Programming Skill สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งหลักสูตรนี้มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกและเข้าอบรมจำนวน 33 คน

การอบรมแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ อบรมเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งสัปดาห์แรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2566 โดยมี คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

จากนั้น ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมวิทยากรได้นำเข้าสู่การอบรม โดยเริ่มจากการแนะนำเกี่ยวกับ Computer Science, ปูพื้นฐานวิชาวิทยาการคำนวณ (Computational Thinking), กิจกรรมเกมส์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Algorithm Design ที่ช่วยเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่เป็นระบบ พร้อมทั้งฝึกการใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะในการแก้ปัญหา ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเกมส์ เช่น เกมส์ทอนเหรียญ รวมทั้งฝึกออกแบบหน้าจอด้วยการวาด Wireframe และออกแบบ UX/UI อีกด้วย

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2566

การอบรมสัปดาห์ที่ 2 เริ่มด้วยการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาเกี่ยวกับแนวคิดเชิงตรรกะ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ App Lab จาก code.org ช่วยในการเรียนรู้ จากนั้นทีมวิทยากรได้นำสู่บทเรียนการเขียนโปรแกรมภาษา C++ เริ่มเรียนรู้พื้นฐานโครงสร้างของภาษา C++ แล้วฝึกเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ 

ช่วงท้ายของกิจกรรมคุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy ได้สรุปเกี่ยวกับการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณวิทยากรซึ่งนำโดย ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ และทีมผู้ช่วยวิทยากร จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมทั้งทีมงานทุกคน และเชิญชวนน้อง ๆ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในคอร์สต่อไปด้วย