ผู้บริหาร รร.ตากพิทยาคมเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2566

5 มกราคม 2566 – นายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย และคณะครู เข้าเยี่ยมพบ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ THNIC Academy จ.ตาก