Introduction to Programming ม.ปลาย

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ม.ปลาย เข้าร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming) ซึ่งคอร์สนี้เป็นคอร์สที่สองหรือระดับกลางของหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม 3 คอร์สสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย โดยคอร์สนี้เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องจากคอร์สแรกที่จะใช้ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามแนวทางการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) มาต่อยอดเพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเขียนโปรแกรมให้น้อง ๆ เริ่มนำการเขียนโปรแกรมที่ได้เรียน ไปแก้ปัญหาหรือแก้โจทย์ในชีวิตประจำวันได้  ซึ่งคอร์สนี้สอนโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ 

 

และเมื่อเข้าอบรมครบทุกบทเรียนและผ่านเกณฑ์การอบรม  น้อง ๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก THNIC Academy สามารถใช้สร้าง Portfolio เพื่อยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

 

นอกจากนี้ ถ้าน้องเข้าอบรมผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 3 คอร์ส จะได้ใบประกาศรวม ที่ทาง THNIC Academy จะประสานกับคณะทางด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่ง เพื่อใช้อ้างอิงตอนสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio อีกด้วย

วันและเวลาอบรม

วันที่ 22 – 23 ก.ค. และ 28 – 30 ก.ค. 2566 รวม 5 วัน 

อบรมเวลา 09.00 – 17.00 น. ของทุกวัน 

คอร์สนี้อบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมมีอาหารกลางวันและขนม เครื่องดื่มช่วงพักเบรคฟรี

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีความสนใจและตั้งใจจริง
  • มีทักษะเขียนโปรแกรมเบื้องต้น หรือ มีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านกระบวนการคิดเชิงตรรกกะ สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร
  • หากเคยเรียนคอร์ส Computational Thinking and Programming Skill ของ THNIC Academy จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่อบรม

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy)

ที่ตั้ง: 56/1 ถนนมหาดไทยบำรุง, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายธรากร จันลาภา (พี่ชัย)

โทร. 084-1562991

Email: tharakorn@thnic.or.th หรือ ชัยธรากร@คน.ไทย

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร Introduction to Programming สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สอง หรือระดับกลางของหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม 3 หลักสูตร โดยเนื้อหาเป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องจากหลักสูตรแรกมาต่อยอดเพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเขียนโปรแกรมให้ผู้เข้าอบรมเริ่มนำการเขียนโปรแกรมที่ได้เรียนไปแก้ปัญหาหรือแก้โจทย์ในชีวิตประจำวันได้

หลักสูตร Introduction to Programming นี้จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างการอบรมหลักสูตร Computational Thinking และการอบรมหลักสูตร Problem-Oriented Programming โดยเน้นปูพื้นทักษะการเขียนโปรแกรมให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนมาก ก่อนที่จะไปยังหลักสูตรต่อไปที่มีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

การอบรมแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ อบรมเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งสัปดาห์แรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 โดยมี คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

จากนั้น ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมวิทยากรได้นำเข้าสู่การอบรมโดยเริ่มจากการทบทวนเนื้อหาและปรับพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ ซึ่งตลอดการอบรมทั้งสองวันนี้ ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างเข้มข้นผ่าน Lab ต่าง ๆ อีกด้วย

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2566

การอบรมสัปดาห์ที่ 2 น้อง ๆ ได้เรียนรู้การสร้าง struck รวมถึง การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชั่น  ได้ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งจะทำให้มีทักษะการเขียนโปรแกรมที่ชำนาญมากยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมอบรมหลักสูตรนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดตากสนใจสมัครเข้าร่วมจำนวนมากถึง 39 คน

ช่วงท้ายของกิจกรรมคุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy ได้สรุปเกี่ยวกับการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 23 คน  พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณวิทยากรซึ่งนำโดย ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ และทีมผู้ช่วยวิทยากร จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรวมทั้งทีมงานทุกคน และเชิญชวนน้องๆ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในคอร์สต่อไปด้วย