ภายใน THNIC Academy Center มีห้องตัดต่อวีดีโอ คอยให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการจัดทำ Online Content