Webinar และ Training ด้านการยอมรับภาษาไทย

รายการสัมมนาและจัดอบรมเรื่อง Universal Acceptance

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ระบบชื่อโดเมนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตอย่างมาก เราสามารถตั้งชื่อโดเมนด้วยภาษาท้องถิ่นที่ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษ (Latin Script) รวมถึงโดเมนนามสกุลใหม่ ๆ ที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมา ตัวอย่างเช่น .online, .tech, .london .ไทย, .ລາວ, .中国 เป็นต้น  และเมื่อชื่อโดเมนเปลี่ยนไป ชื่อเว็บไซต์ และชื่ออีเมลก็เช่นเดียวกัน 

Universal Acceptance (UA) คือการที่แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ต่าง ๆ ยอมให้เราใส่ชื่อเว็บไซต์และชื่ออีเมลที่ถูกต้องตามกฎการตั้งชื่อเป็นภาษาใดก็ได้ และยังรวมไปถึงการตรวจสอบ, การประมวลผล, การจัดเก็บ และการแสดงชื่อ อย่างถูกต้องด้วย

การกำเนิดของชื่อโดเมนใหม่ ๆ ทั้งชื่อภาษาอังกฤษและชื่อภาษาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ฯลฯ ล้วนเป็นประเด็นสำคัญที่จะสนับสนุนให้อินเทอร์เน็ตสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดช่องว่างทางภาษาสำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้รัฐบาลและกลุ่มสังคมชุมชนต่าง ๆ สามารถให้บริการแก่ชุมชนของตนได้ดีขึ้น เพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้แก่คนท้องถิ่นที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดทำโครงการสร้างความพร้อมด้าน Universal Acceptance (UA) และ Email Address Internationalization (EAI) ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของ UA ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน หน่วยงานรัฐบาล ภาคธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักพัฒนาเว็บไซต์ และผู้ดูแลระบบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปรับปรุงระบบเพื่อให้ชื่ออีเมลภาษาไทยจะถูกรับและใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 

ปี 2565

รายการสัมมนา

รูปแบบออนไลน์เปิดให้เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น

วันที่ หัวข้อ ผู้ฟัง รายละเอียด ลงทะเบียน
28-29 พฤษภาคม 2565

Botnoi Chatbot Marahackathon

Programmer และผู้สนใจ การแข่งขันพัฒนาแชทบอทครั้งใหญ่ของ BOTNOI


รายการอบรม

รูปแบบออนไลน์เปิดให้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย พร้อมชมการสาธิต และร่วมตอบคำถามเพื่อทบทวนความเข้าใจ

 

วันที่ หัวข้อ ผู้ฟัง รายละเอียด ลงทะเบียน
15 มกราคม 2565 การพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับอีเมลภาษาไทย Technical (systems) การอบรมรายละเอียดการปรับระบบอีเมลส่วนต่างๆให้รองรับการรับส่งชื่ออีเมลภาษาไทย คลิก
 2 เมษายน 2565 การพัฒนา PHPMailer ให้รองรับอีเมลภาษาไทย Technical (systems) การอบรมรายละเอียดการปรับระบบอีเมลส่วนต่างๆให้รองรับการรับส่งชื่ออีเมลภาษาไทย คลิก

 

Hackathon

 

วันที่ หัวข้อ ผู้ฟัง รายละเอียด ลงทะเบียน
12-14 สิงหาคม 2565 Hackathon ค่ายแบ่งปั๋นครั้งที่ 3 นักเรียนชั้นม.ปลาย/ปวช.และปวส.  “Hackathon แข่งขันทำเว็บไซต์” โดยโจทย์การแข่งขัน คือ “เว็บไซต์ตลาดชุมชน”

 


 

ปี 2564

รายการสัมมนา

รูปแบบออนไลน์เปิดให้เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น

วันที่ หัวข้อ ผู้ฟัง รายละเอียด ลงทะเบียน
17 มิถุนายน 2564 ยูเอ: ผลกระทบและโอกาสสำหรับการบริการภาครัฐสำหรับคนไทย Government, และผู้สนใจ สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นของ UA ที่จะมีผลกระทบต่อไทย โอกาสสำหรับภาครัฐบาลในการให้บริการประชาชน คลิก
 30 ตุลาคม 2564 ยูเอ:จิบกาแฟคนทำเว็บ สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ : ปลดพันธนาการจากออนไลน์แพลตฟอร์ม ผู้ประกอบการออนไลน์ และผู้สนใจ สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นของ UA ที่จะมีผลกระทบต่อไทย และเราจะรับมือกับประเด็นเหล่านี้อย่างไร
เน้นเรื่องโอกาสทางธุรกิจจากการที่เราปรับตัวเป็น UA-Ready
คลิก


รายการอบรม

รูปแบบออนไลน์เปิดให้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย พร้อมชมการสาธิต และร่วมตอบคำถามเพื่อทบทวนความเข้าใจ

วันที่ หัวข้อ ผู้ฟัง รายละเอียด ลงทะเบียน
17 มีนาคม 2564 การปรับระบบอีเมลให้รองรับการรับส่งชื่ออีเมลภาษาไทย Technical (systems) การอบรมรายละเอียดการปรับระบบอีเมลส่วนต่างๆให้รองรับการรับส่งชื่ออีเมลภาษาไทย คลิก
12 มิถุนายน 2564 การพัฒนาเว็บให้รองรับ UA Technical (web developers) การอบรมรายละเอียดการพัฒนาเว็บให้รองรับ UA คลิก
21 สิงหาคม 2564 การพัฒนาโปรแกรมให้รองรับ UA ด้วย Java Technical (DevOps) การอบรมรายละเอียดการเขียนโปรแกรมให้รองรับรองรับ UA ด้วย Java คลิก

 

Hackathon

 

วันที่ หัวข้อ ผู้ฟัง รายละเอียด ลงทะเบียน
9 กันยายน 2564 GitHub Pull Request Hackathon.ไทย Universal Acceptance Technical (DevOps) จัดในรูปแบบ Virtual Hackathon มีระยะเวลาการแข่งขัน 7 วัน เพื่อแก้ไขโปรเจคที่อยู่ใน GitHub ให้เป็น UA-Ready และเปิด Pull Request เพื่อแจ้งเจ้าของโปรเจค github คลิก

 

อ้างอิง

https://www.icann.org/resources/pages/regional-universal-acceptance-training-2021-01-06-en